RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VODĂ, SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOV, ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Școala Gimnazială Mihai Vodă, Sat Pleașa Comuna Bucov, Județul Prahova Nr.1968/22.10.2019 CUPRINS: I.RETEAUA   UNITATILOR DE   INVATAMANT CARE AU FUNCTIONAT 1.1. Reteauna unitătilor de învătământ de stat in anul școlar 2018-2019 1.2. Efectivele şcolare INDICATORI  DE CALITATE A  I NVATAMANTULUI II. I Situaţia la învăţătură in anul şcolar 2018-2019 II. 2 Starea disciplinară a elevilor III. […]