Școala Gimnazială Mihai Vodă, Sat Pleașa

Comuna Bucov, Județul Prahova

Nr.       /

Pentru anul școlar 2019-2020, conform planului de școlarizare aprobat, vom avea o clasă pregătitoare cu 25 de elevi. Elevii provin de la Grădinița Nr.1 Pleașa și de la Grădinița Nr.2 Pleașa. Se pot înscrie copii care vor împlini vârsta de 6 ani până la 31.08.2019. Cei care vor împlini 6 ani în perioada 1.09.2019-31.12.2019 pot fi înscriși doar după ce obțin rezultatul pozitiv al evaluărilor dezvoltării psihosomatice.

 Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor menționați la art. 6 alin. (1) și (4) depun la CJRAE/CMBRAE o cerere tip în care solicită evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului. În situația în care comisia județeană/a municipiului București decide organizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor și în alte zone ale județului/municipiului București, conform alin. (3), depunerea cererilor se poate face și la sediul unităților/instituțiilor în care se realizează evaluarea. (5) Perioada de desfășurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum și adresele unităților/instituțiilor la care se desfășoară evaluarea sunt stabilite de comisia județeană/a municipiului București și sunt afișate la toate unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar.

CJRAE PRAHOVA: Mun Ploiești, Str. Bobâlna, Nr. 26, Tel 0244513700

 Activitatea de evaluare a dezvoltării psihosomatice va fi planificată în intervalul orar 10,00-18,00, astfel încât programul de desfășurare să sprijine accesul părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali la serviciile de evaluare. (6) La încheierea evaluării dezvoltării psihosomatice a fiecărui copil, rezultatul evaluării este comunicat, în scris, părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Perioada de înscriere în clasa pregătitoare, la sediul Școlii Gimnaziale Mihai Vodă, Sat Pleașa, este : 04.03.2019-22.03.2019, în zilele de luni și miercuri, între orele 8,30-15,30.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente (pe care trebuie să le aducă unul dintre părinți, tutori sau susținători legali, în momentul înscrierii on-line):

-copii xerox ale certificatelor de naștere ale copiilor;

-carte identitate a unuia dintre părinți-de regulă a celui care-l înscrie;

-numărul de telefon al părintelui.

Joi, 07.03.2019, orele 12,00 este ZIUA PORȚILOR DESCHISE a Școlii Gimnaziale Mihai Vodă, Sat Pleașa, când sunt așteptați să ne viziteze toți preșcolarii din satul Pleașa și din zona industrială Refractare, și 1 Mai, împreună cu părinții acestora, conduși de doamnele profesoare care-i îndrumă zi de zi.

Vă așteptăm cu drag!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *