ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ MIHAI VODĂ”SAT  PLEAȘA

COMUNA BUCOV,  JUD. PRAHOVA

NR.325/26.03.2019

                   Examenul de simulare a Evaluarii Nationale a elevilor de clasa a VII a si clasa a VIII a a fost pregatit de conducerea scolii prin constituirea de programe de organizare si monitorizare a activitatilor dedicate acestui eveniment atat in randul elevilor dar si in randul parintilor, prin prezentarea noutatilor din acest domeniu( evaluarea elevilor de clasa a VII a), prin instruirea dirigintilor de la aceste clase, prin instruirea profesorilor care predau Limba si literatura romana si Matematica, prin constientizarea  importantei acestui examen asupra viitorului elevilor.

Comisia pentru organizarea si desfasurarea Simularii Evaluării Naţionale din cadrul Şcolii Gimnaziale  „ Mihai Vodă”, Sat Pleașa a fost organizată conform procedurii nr.27497 din 27.02.2019 şi a deciziei nr.29 din 28.02.2019,si a fost compusă din:

– Preşedinte – prof. Puiu Matei Nicolae, director Scoala Gimnaziala,,Mihai Vodă’’Sat Pleașa

– Vicepreşedinte – prof. Pană Paula Iulia- diriginte al clasei a VIII-a B

–  Secretar – prof. Țilimpea Mihaela

– Membri:– prof.matematică, diriginte al clasei a VIII-a A Ioniță Paula Lucreția

           Prof. Țilimpea Mihaela- persoana de contact, responsabil supraveghere audio- video.

– Asistenţi:

-prof. ed. fizică Pătru Ionuț Cristian

 – prof. biologie Chiță Ion

– prof.istorie Voica Dorina

-prof. cultură civică Drăguț Ion

-prof.lb.engleză Radu Ioana Alina

– prof.informatică Aron Gianina

– prof.înv. primar Necula Aurelia

-prof.inv.primar Andreescu Maria

– prof.Înv. primarCălinoaia Dorica

-prof.înv. primar Țilimpea Mihaela

-prof. înv. primar Bălănescu Florica

-prof. înv. primar Vlădoiu Maria

– Evaluatori:

– prof. Ionescu Zorica, prof. limba și literatura română

-prof. Puiu Matei Nicolae, prof. limba și literatura română

-prof. Ioniță Paula Lucreția, prof. matematică

-prof. Gheorghe Maria Ileana, prof. matematică

Pe perioada desfasurarii intregii proceduri de Simulare a Evaluarii Nationale a elevilor de clasa a VII a si clasa a VIII a din cadrul Scolii Gimnaziale ,,Mihai Vodă’’, Sat Pleașa nu

 s-a petrecut niciun eveniment deosebit care sa afecteze desfasurarea in bune conditii a simularii.

Examenul de simulare a Evaluării Naţionale s-a desfăşurat în incinta şcolii, conform Calendarului de examen şi anume:

 • proba la disciplina limba şi literatura română – în data de 11.03.2019
 • proba la disciplina matematică – în data de 12.03.2019

Desfășurarea probelor scrise s-a făcut cu respectarea prevederilor din ordinul MEN 3185/18.02.2019,cu respectarea procedurii 27497/27.02.2019,dintre care amintim:

 • supravegherea a fost asigurată de doi asistenţi la fiecare probă, cadre didactice de altă specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care s-a susţinut  proba;
 • a fost asigurat numărul corespunzător al colilor tipizate şi consumabilelor necesare bunei desfăşurări a Simulării Evaluării Naţionale;
 • a fost realizată instruirea asistenţilor cu privire la desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale;
 • au fost  predate asistenţilor, în fiecare dimineaţă, fişe de atribuţii;
 • au fost întocmite borderouri de predare/ primire în care au semnat elevii pentru a confirma numărul de pagini ale lucrării elaborate;
 • a fost asigurată confidenţialitatea subiectelor din momentul primirii şi până în momentul terminării probei;
 • varianta de subiecte a fost multiplicată într-un  număr egal cu numărul elevilor şi a fost asigurată distribuirea variantei de subiecte extrase.

Pentru desfăşurarea fiecărei probe de examen s-au utilizat trei săli de clasă, dotate cu sistem audio-video, pe uşile sălilor regăsindu-se lista nominală cu elevii claselor a VII-a si a VIII-a, în ordine alfabetică. Elevii au fost aşezaţi câte doi în bancă, în ordine alfabetică, conform listei( un elev din clasa a VII a cu un elev din clasa a VIII a). Accesul elevilor în sală a fost  permis între orele 8.30 – 8.45.

Înainte de aducerea subiectelor în sala de examen, asistenţii au explicat elevilor modul de desfăşurare a simulării Evaluării Naţionale şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată. De asemenea, elevii au fost  informaţi că se interzice pătrunderea în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

Probele scrise pentru simularea Evaluării Naţionale au început la ora 9.00, moment în care s-au deschis plicurile sigilate care conţineau varianta de subiecte.

Durata fiecărei probe scrise a fost de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de către fiecare elev. Ciornele şi lucrările anulate au fost  strânse separat şi păstrate în unitatea de învăţământ.

După încheierea susţinerii probelor scrise, toate lucrările scrise au fost închise în plicuri sigilate şi predate de către asistenţi preşedintelui comisiei – prof. Puiu Matei Nicolae.

Nu au fost semnalate situaţii deosebite, susţinerea examenului de simulare a Evaluării Naţionale desfăşurându-se conform procedurilor în vigoare. Niciun elev nu a fost eliminat din sală pe motiv de fraudă. Corectarea lucrărilor s-a realizat în şcoală de către profesorii evaluatori.

Discutarea lucrarilor cu elevii s-a organizat in data de 20.03.2019, in intervalul orar 10-12, carora li s-a adus la cunostinta de catre profesorii diriginti, individual, rezultatele de la simulare in prezenta profesorilor de Limba si literatura romana respectiv Matematica, ce predau la clasele implicate in simulare. S-au discutat lucrarile dar si masurile ce se impun in vederea obtinerii unor rezultate cu mult mai bune la examenul din luna iunie.

Toate sedintele cu parintii s-au organizat in data de 21.03.2019.Acestora de asemenea li s-a adus la cunostinta de catre profesorul diriginte,individual,rezultatele copiilor lor de la examenul de simulare in prezenta profesorilor de Limba si literatura romana respectiv Matematica,ce predau la clasele respective.

Sedinta Consiliului Profesoral s-a desfasurat in data de 25.03.2019,ora 18, sedinta la care s-a discutat si aprobat prezentul raport si planul de masuri ce rezulta din urma analizei rezultatelor obtinute la Simularea Examenului de Evaluare Nationala a elevilor de clasa a VII- a si clasa a VIII a.

La Şcoala Gimnaziala,,Mihai Vodă’’, Sat Pleașa sunt înscrişi în clasa a VIII-a 34 elevi, din care au fost prezenți 33 de elevi; la clasa a VII-a sunt inscrisi 34 elevi, din care au fost prezenți 34. Prezenţa elevilor înscrişi la examenul de simulare a Evaluării Naţionale a fost de 97 % la clasa a VIII-a și 100% la clasa a VII-a

Notele obţinute la simularea Evaluării Naţionale au fost afişate în data de 21.03.2019 la loc vizibil în unitatea de învăţământ.

Având în vedere procentul mic de promovare la examenul de simulare a Evaluării Naţionale, profesorii de limba română şi de matematică au propus un plan de măsuri pentru ameliorarea rezultatelor de la examenul de Evaluare Naţională. Acest plan va fi urmărit pe tot parcursul anului şcolar 2018-2019, astfel încât notele obţinute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea Naţională să facă dovada aplicării şi eficacităţii acestuia.

RAPORT LA NIVELUL UNITATII PRIVIND REZULTATELE SIMULARII EXAMENULUI DE EVALUARE NATIONALA

MATEMATICA– MARTIE 2019

Subiectele au avut un nivel mediu de dificultate si au respectat cerintele programei scolare. S-a urmarit evidentierea nivelului de cunostinte, deprinderi insusite de elevi si modul in care le pot aplica in exercitii.

Din analiza rezultatelor reiese ca:

 • Interesul pentru aceasta simulare a fost scazut;
 • Elevii nu si-au insusit notiunile teoretice, ei refuza sa efectueze teme, sa repete notiunile de teorie;
 • Din cauza neintelegerii cerintelor, elevii intampina dificultati in rezolvarea itemilor;
 • Elevii au multe greseli de calcul si nu au fost atenti la modul de redactare a rezolvarii exercitiilor.

In tabelele de mai jos sunt prezentate notele obtinute la clasa a VII-a:

Disciplina Nr. elevi înscriși Nr. elevi absenți Nr. eliminați Note/Medii 1-4,99 Note 5-5,99 Note 6-6,99 Note 7-7,99 Note 8-8,99 Note 9-9,99 Nota 10
Matematica 34 0 0 22 4 2 6

Procentul de promovabilitate a fost de 35,29 %.

clasa a VIII-a:

Disciplina Nr. elevi înscriși Nr. elevi absenți Nr. eliminați Note/Medii 1-4,99 Note 5-5,99 Note 6-6,99 Note 7-7,99 Note 8-8,99 Note 9-9,99 Nota 10
Matematica 34 1 0 27 1 1 3 1

Procentul de promovabilitate a fost de 18,18 %.

MASURI  AMELIORATIVE:

 • Se impune intensificarea pregatirii suplimentare a elevilor;
 • Se vor repeta notiunile invatate in anii anteriori cu accent pe exercitii;
 • Se vor rezolva in cadrul orelor de pregatire suplimentara exercitii cu grad mediu de dificultate;
 • Tratarea diferentiata si individualizata a elevilor;
 • Asigurarea unei bune colaborari cu familia.
 •  

PLAN DE MĂSURI PENTRU AMELIORAREA REZULTATELOR

LA SIMULAREA EVALUĂRII NAŢIONALE

DISCIPLINA : MATEMATICĂ

Prof. Ioniță Paula Lucreția / Prof. Gheorghe Maria Ileana

Scopul acestui plan de măsuri este de a elimina obţinerea de note mici în cadrul Examenului de Evaluare Naţională, prin adaptarea elevilor la sistemul de notare şi de încadrare în timp, prin eficientizarea ritmului de lucru atât la clasă cât şi la testele de evaluare.

Se urmăreşte eliminarea factorilor de risc ai învăţării eficiente, precum şi inadaptabilitatea la o rezolvare eficientă şi corectă. Se  acordă mai mult timp elevilor care îşi însuşesc mai greu materia şi care au puţină intuiţie matematică în a aplica metode de rezolvare şi  de a utiliza cele mai potrivite metode de instruire, de a le oferi feed-back-uri concludente şi de a le acorda idei de rezolvare, atenţie şi înţelegere asemenea elevilor cu rezultate mai bune. Remedierea situaţiei la învăţătură, creşterea procentului de promovabilitate la final de an şcolar/ evaluarea  naţională, precum şi formarea unei imagini de sine corespunzătoare, depinde de colaborarea permanentă dintre profesor – elev –părinte şi de interesul reciproc al lor, astfel încât nivelul de aspiraţie al elevului să fie în concordanţă cu posibilităţile sale reale de învăţare.

 

 

 

NR. CRT. OBIECTIVE   EDUCAŢIONALE MĂSURI/ACŢIUNI   PENTRU REALIZARE RESPONSABILI   TERMEN   INDICATORI DE   EVALUARE
1. Analiza progresului şcolar al elevilor, comparația notelor obţinute pe parcursul şcolarității cu cele de la evaluările naționale. analiza rezultatelor la Evaluarea Iniţială, prin identificarea deficienţelor pe care elevii le au la disciplina Matematică, elaborarea unui plan de măsuri remediale;analiza rezultatelor obţinute de elevi – la nivelul şcolii;analiza realizării fiecărei probe de evaluare;discutarea fiecărei lucrări cu elevul care a realizat-o;analiza greşelilor tipice;analiza greşelilor frecvente;urmărirea progresului şcolar al elevilor, realizarea unor analize comparative:note testare iniţiala – medie semestrială/ medie anuală; medie semestrul I – medie sem. II;medie anuală. prof. de matematică 01.10.2018 – 07.10.2018       Pe tot parcursul anului şcolar Testele iniţiale, interpretarea rezultatelor, planul de măsuri remediale Analize comparative
2. Parcurgerea integrală a programei şcolare în vederea prezentării cu succes a elevilor la examenele naţionale. parcurgerea integrală a programei şcolare;punerea accentului pe lecţii atractive;utilizarea metodelor activ-participative, centrate pe elevi;încurajarea participării active a elevilor la ore.   prof. de matematică Pe tot parcursul anului şcolar Caietele elevilor Condica de prezenţă a cadrelor didactice
3. Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării – învățării – evaluării astfel încât să se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor. utilizarea metodelor de instruire diferenţiată;elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru individuale specifice categoriilor la care elevul prezintă lacune;aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri;organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcţie de valenţele educative, în funcţie de posibilităţile intelectuale diferite ale elevilor, în funcţie de nivelul de cunoştinţe al elevilor;ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice;selectarea cu atenţie a exerciţiilor efectuate în clasă şi a temei pentru acasă; sarcini suplimentare (pentru acasă) adaptate nivelului – pentru elevii cu rezultate foarte slabe;realizarea unui program individual de recuperare – acolo unde este cazul;evaluarea ritmică care să reflecte nivelul de competenţe atins, folosirea instrumentelor de evaluare variate. prof. de matematică Pe tot parcursul anului şcolar Fişe de lucru diferenţiate
4. Asigurarea unui program de activităţi remediale/pregătire eficientă a elevilor, pe tot parcursul anului şcolar la disciplina matematică. stabilirea orarului pentru orele de pregătire suplimentară de la disciplina Matematică;desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară după o tematică stabilită împreună cu elevii având în vedere necesităţile acestora. prof. de matematică Săptămânal Orarul de pregătire suplimentară Procese verbale de la orele de pregătire suplimentară Tematica orelor de pregătire suplim.
5. Monitorizarea frecvenței elevilor şi motivarea acestora pentru implicarea lor în procesul învăţării. activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele de pregătire suplimentară;motivarea elevilor pentru implicarea lor în procesul învăţării prin desfăşurarea unor activităţi didactice complexe care să stimuleze interesul pentru învăţare – folosirea metodelor activ-participative, asigurarea unui cadru propice învăţării, sistem echitabil de recompense – sancţiuni pozitive. prof. de matematică Pe tot parcursul anului şcolar Procese verbale de la orele de pregătire suplimentară Fişe de monitorizare a frecvenţei elevilor la orele de pregătire suplimentară
6. Asigurarea unei bune colaborări cu familia. implicarea părinţilor în procesul de învăţare prin informare mai eficientă a acestora cu privire la progresul/regresul elevilor, efectuarea temelor şi a sarcinilor de lucru, participarea activă a elevilor la oră. prof. de matematică Pe tot parcursul anului şcolar Procese verbale de la şedinţele cu părinţii Note informative către părinţi


RAPORT LA NIVELUL UNITATII  PRIVIND REZULTATELE SIMULARII EXAMENULUI  DE EVALUARE NATIONALA

LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

– prof.Ionescu Zorica /  -prof.Puiu Matei Nicolae

Scopul principal al administrării instrumentului de evaluare l-a reprezentat evaluarea performanţelor elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a la  limba şi literatura română, pentru stabilirea nivelului lor de pregătire. Prin intermediul simulării s-a urmărit identificarea nivelului achiziţiilor elevilor, iar informaţiile obţinute sunt utile în scopul planifiării activităţilor viitoare din perspectiva adecvării acestora la posibilităţile elevilor și a iniţierii unor programe de recuperare.

Forma de evaluare a fost testarea scrisă, iar obiectivele de evaluare au fost redactate în conformitate cu standardele curriculare, având o acoperire cât mai cuprinzătoare. Etapele parcurse au fost următoarele:

 • elaborarea probelor de evaluare , conform Curriculumului  Naţional, cu formularea unor obiective de evaluare care vizează elementele de bază, urmărind curriculum nucleu;
 • proiectarea itemilor corespunzători fiecărui  obiectiv de evaluare stabilit şi   elaborarea criteriilor de corectare,de apreciere pentru varianta de test;
 • corectarea lucrărilor,  formularea concluziilor şi stabilirea măsurilor necesare .

Sarcinile de lucru conţinute în varianta de test au urmărit evaluarea unui număr cât mai mare de obiective corespunzătoare standardelor curriculare ale învăţământului gimnazial, cerinţele fiind echilibrate în raport cu posibilităţile de lucru pe unitatea de timp ale subiecţilor.

REZULTATE GENERALE

La simularea Evaluarii Nationale din luna martie  2019, am avut un numar de 34  elevi inscrisi în clasa a VII-a și 34 de elevi înscriși în clasa a VIII-a, prezenți 34 de elevi din clasa a VII-a și 33 de elevi din clasa a VIII-a

La clasa a VII-a:

Disciplina Nr. înscriși Nr. absenți Nr. eliminați Note 1-4,99 Note 5-5,99 Note 6-6,99 Note 7-7,99 Note 8-8,99 Note 9-9,99 Nota 10
Limba și literatura română 34 16 6 4 4 4

La clasa a VIII-a:

Disciplina Nr. înscriși Nr. absenți Nr. eliminați Note 1-4,99 Note 5-5,99 Note 6-6,99 Note 7-7,99 Note 8-8,99 Note 9-9,99 Nota 10
Limba și literatura română 34 1 16 7 2 3 4 1

Procentul de promovabilitate a fost 47,05% la clasa a VII-a și de 48,48% la clasa a VIII-a

Concluzii:

După corectarea probei de evaluare, concluziile referitoare la cunoştinţele elevilor sunt următoarele:

– probleme întâmpinate în identificarea valorilor morfologice şi a  funcţiilor sintactice ale cuvintelor;

– dificultăţi în exprimarea ideilor sugerate de textul literar şi în redactarea textelor;

– necunoasterea modului de realizare a compunerilor tip argumentari sau exprimarea opiniilor despre semnificatia titlului, despre mesajul textului sau argumentarea apartenentei unei specii literare.

Plan  de măsuri pentru ameliorarea rezultatelor

– Conceperea de fişe de lucru care să vină în sprijinul elevilor cu probleme de adaptare la cerinţele materiei

– Aplicarea unei evaluări continue pentru a urmări gradul de însuşire a cunoştinţelor

– Organizarea de ședințe de lectură, pentru ca elevii să se obişnuiască să citească şi să înţeleagă mai bine conţinutul itemilor

– Discutarea cu părinţii elevilor a rezultatelor testelorde la simulare pentru a creşte gradul de implicare şi responsabilizare a familiei în procesul educativ

– Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure progresul pentru toţi elevii

– Sporirea atractivităţii specifice învăţării prin rezolvarea unor probleme cu aplicare în viaţa cotidiană, inserarea în orele de limba și literatura română  a metodelor moderne,

activ-participative și a momentelor de lectură si înțelegere a textelor la prima vedere

– Analiza progresului şcolar al elevilor, comparaţia notelor obţinute pe parcursul semestrului intai  cu cele de la simularea evaluării naţionale 

–  Asigurarea unui program de activităţi remediale/pregătire eficientă a elevilor, pe tot parcursul anului

– Regândirea relaţiei şcoală-familie din perspectiva creşterii gradului de implicare în activităţile specifice elevilor.

– Revenirea asupra noţiunilor care prezintă dificultăţi de înţelegere

– Proiectarea  activităţilor de învăţare în mod diferenţiat, în funcţie de capacitatea elevilor de a înţelege noţiunile studiate şi de a opera cu ele.

 Se va monitoriza permanent de către director aplicarea planului de măsuri pentru pregătirea examenelor naționale și se va întocmi semestrial un raport prin care vor fi informaţi și părinţii despre nivelul de pregătire al elevilor.              

                Director,                                                                              

Prof. Puiu Matei Nicolae                                                               

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *