ROFUIP AL ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VODĂ, SAT PLEAȘA ANUL ȘCOLAR 2018-2019

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Școala Gimnazială Mihai Vodă, Sat Pleașa, Comuna Bucov, județul Prahova Nr.1056/31.08.2018 În temeiul art. 21 alin. (1), art. 86 alin. (1) și (2) și art. 94 alin. (2) lit. g) și s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și în baza prevederilor Hotărârii Guvernului […]