RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VODĂ, SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOV, PE SEMESTRUL I, ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Școala Gimnazială Mihai Vodă, Sat Pleașa Comuna Bucov, Județul Prahova Nr.297/22.03.2019 CUPRINS: I.RETEAUA   UNITATILOR DE   INVATAMANT CARE AU FUNCTIONAT 1.1. Reteauna unitătilor de învătământ de stat in sem.I, anul școlar 2018-2019 1.2. Efectivele şcolare INDICATORI  DE CALITATE A  I NVATAMANTULUI II. I Situaţia la învăţătură in sem. I, anul şcolar 2018-2019 II. 2 Starea disciplinară […]