ROFUIP al Școlii Gimnaziale Mihai Vodă, Sat Pleasa, Comuna Bucov, județul Prahova, începând cu data de 01.09.2018

Nr 1055/31.08.2018 Ordinul MENCS nr. 5079/2016 – aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016 ( ȘI COMPLETĂRILE CU ORDINUL 3027/2018)                                 REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar TITLUL I Dispoziţii generale CAPITOLUL I Cadrul de reglementare Art. 1. — (1) […]