Raport privind starea învățământului din unitățile școlare de pe raza satului Pleașa în anul școlar 2017-2018

Școala Gimnazială Mihai Vodă, sat Pleașa Comuna Bucov, județul Prahova Nr1496/30.10.2018 În anul școlar 2017-2018 întreg colectivul ce-și desfășoară activitatea în unitățile școlare de pe raza satului Pleașa s-a străduit să realizeze activități educaționale de înalt nivel, respectând legislația în vigoare:  *  Legea Educaţiei Nr.1/2011; Ordine de Ministru,norme metodologice, alte acte normative referitoare la implementarea […]