Viziunea organizației școlare

Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață!                 Punându-se în slujba modelării personalității copilului prin știintă și cultură, școala iși propune prin intreaga sa activitate și efort colectiv al intregului personal, prin dăruire și respect față de copilul din bancă, să iși respecte și să ducă la indeplinire deviza aleasă.                   Este usor să inveți a merge. […]