RAPORT DE ANALIZĂ ÎN URMA EXAMENULUI DE SIMULARE A EVALUĂRII NAŢIONALE SESIUNEA MARTIE 2019

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ MIHAI VODĂ”SAT  PLEAȘA COMUNA BUCOV,  JUD. PRAHOVA NR.325/26.03.2019                    Examenul de simulare a Evaluarii Nationale a elevilor de clasa a VII a si clasa a VIII a a fost pregatit de conducerea scolii prin constituirea de programe de organizare si monitorizare a activitatilor dedicate acestui eveniment atat in randul elevilor dar si […]

RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VODĂ, SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOV, PE SEMESTRUL I, ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Școala Gimnazială Mihai Vodă, Sat Pleașa Comuna Bucov, Județul Prahova Nr.297/22.03.2019 CUPRINS: I.RETEAUA   UNITATILOR DE   INVATAMANT CARE AU FUNCTIONAT 1.1. Reteauna unitătilor de învătământ de stat in sem.I, anul școlar 2018-2019 1.2. Efectivele şcolare INDICATORI  DE CALITATE A  I NVATAMANTULUI II. I Situaţia la învăţătură in sem. I, anul şcolar 2018-2019 II. 2 Starea disciplinară […]

Misiunea școlii

Școala Gimnazială « Mihai Vodă » Pleașa, ca principal furnizor de servicii de educație in cadrul comunitatii zonale iși propune:–         Să ofere elevilor săi condiții optime de dezvoltare a capacităților necesare în a reuși în fața schimbărilor permanente și rapide din viață;–         Să transmită tinerilor o cunoaștere acumulată de-a lungul secolelor, să-i ajute să se adapteze la […]

Viziunea organizației școlare

Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață!                 Punându-se în slujba modelării personalității copilului prin știintă și cultură, școala iși propune prin intreaga sa activitate și efort colectiv al intregului personal, prin dăruire și respect față de copilul din bancă, să iși respecte și să ducă la indeplinire deviza aleasă.                   Este usor să inveți a merge. […]

Raport privind starea învățământului din unitățile școlare de pe raza satului Pleașa în anul școlar 2017-2018

Școala Gimnazială Mihai Vodă, sat Pleașa Comuna Bucov, județul Prahova Nr1496/30.10.2018 În anul școlar 2017-2018 întreg colectivul ce-și desfășoară activitatea în unitățile școlare de pe raza satului Pleașa s-a străduit să realizeze activități educaționale de înalt nivel, respectând legislația în vigoare:  *  Legea Educaţiei Nr.1/2011; Ordine de Ministru,norme metodologice, alte acte normative referitoare la implementarea […]

ROFUIP al Școlii Gimnaziale Mihai Vodă, Sat Pleasa, Comuna Bucov, județul Prahova, începând cu data de 01.09.2018

Nr 1055/31.08.2018 Ordinul MENCS nr. 5079/2016 – aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016 ( ȘI COMPLETĂRILE CU ORDINUL 3027/2018)                                 REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar TITLUL I Dispoziţii generale CAPITOLUL I Cadrul de reglementare Art. 1. — (1) […]

ROFUIP AL ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VODĂ, SAT PLEAȘA ANUL ȘCOLAR 2018-2019

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Școala Gimnazială Mihai Vodă, Sat Pleașa, Comuna Bucov, județul Prahova Nr.1056/31.08.2018 În temeiul art. 21 alin. (1), art. 86 alin. (1) și (2) și art. 94 alin. (2) lit. g) și s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și în baza prevederilor Hotărârii Guvernului […]